Betynka

NÁVOD NA REGISTRACI DO SYSTÉMU

Nová registrace do systému

Registrace do systému

Systém naleznete na internetu na adrese: https://betynka.webooker.eu/ 

Pokud jste ještě se systémem nepracovali, je třeba se nejprve zaregistrovat.

Klikněte na tlačítko registrace na horní liště

V první záložce vyplníte veškeré informace o uživateli – Uživatel je osoba, která se systémem pracuje. 

Většinou to je rodič nebo dospělý student. (tato osoba nemusí navštěvovat žádné kurzy nebo akce).   

Červená pole jsou povinná

V případě, že napíšete telefonní číslo nebo email ve špatném formátu, systém vás na to upozorní.

Pokud vám systém napíše, že vaše mailová adresa v systému již existuje, znamená to, že jste již do systému někdy v minulosti byl zaregistrován. V tomto případě, přejděte na Přihlášení v horní liště a přihlaste se (viz další návod)

Po vyplnění všech povinných políček klikněte na tlačítko další.

Studenti jsou všichni účastníci kurzů a akcí. Do této záložky vyplňte jména všech vašich dětí i vás pokud budete také chtít sám navštěvovat některý kurz nebo akci.  Pokud budete pouze doprovod dítěte na kurzu, nemusíte se do této záložky vyplňovat.

Kliknutím na tlačítko ,,přidat studenta,, se vám objeví další řádek, do kterého budete moci vyplňovat další studenty.

Po vyplnění povinných (červených) políček klikněte na tlačítko další

Na další záložce vyplňte přihlašovací údaje a heslo. Heslo musí mít minimálně 6 znaků. 

Přečtěte si prohlášení o zpracování údajů a pokud s tím takto souhlasíte, dejte uložit. 

Nyní jste zaregistrován do systému a můžete přejít na výběr kurzů, akcí nebo do rozvrhu.