Betynka

Zdravá mateřská škola

Vycházíme z myšlenky projektu Zdravá mateřská škola a na něj navazující vzdělávací program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.

Filozofickým základem tohoto programu je holistické pojetí zdraví, které klade důraz na celistvost a souvislosti a uznává úlohu subjektivního pocitu zdraví – pohody. Dva základní principy integrující podporu zdraví ve škole jsou respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa a rozvíjení komunikace a spolupráce.

Zásadami podpory zdraví ve škole jsou:

I. Pohoda prostředí

Učitelka podporující zdraví, věkově smíšené třídy, rytmický řád života a dne, tělesná pohoda a volný pohyb, zdravá výživa, spontánní hra, podnětné věcné prostředí, bezpečné sociální prostředí a participativní a týmové řízení.

II. Otevřené partnerství

Partnerské vztahy s rodiči, spolupráce mateřské a základních škol