Betynka

Zajímavé nabídky pro vás

Naši sponzoři

Spolupracujeme

Děti od 3 let do 18 let

Děti od 3 let bez rodičů

 • Cílem výuky je vyvolat radost dítěte z jakéhokoliv pohybu ve vodě, a to na hladině i pod vodou.
 • Naučit je základním plaveckým dovednostem, jako je dýchání do vody, splývání na břiše i na zádech, potápění, orientaci pod vodou, skokům do vody, atd…a po jejich zvládnutí pozvolna nenásilnou formou přejít na nácvik plavání.
 • Při výuce dbáme na správný psychomotorický vývoj a pomáháme se rozvíjet i dětem z různými odchylkami.
 • Celá výuka probíhá formou hry tak, aby i tato činnost byla pro děti poutavá a zajímavá.

Děti od 6 do 18 let

 • Děti rozdělujeme do 3-4 plaveckých skupin
 • malí plaváčci
 • plaváčci
 • plavci
 • zdokonalovací

nejen podle věku a fyzických schopností, ale hlavně podle plaveckých dovedností

1-2x ročně se konají závody pro všechny, aby mohli změřit své síly i s ostatními. Bližší informace zde.

 

Základní plavání

  • malí plaváčci
  • plaváčci
  • plavci
 • Cílem kurzu je, aby si děti osvojily základní plavecké dovednosti
 • Postupně získaly základy 2- 3 plaveckých způsobů
  • Znak
  • Prsa
  • Kraul
 • Je možné rozšířit o další plavecké dovednosti - skoky, starty, …
 • Důraz je kladen na harmonický rozvoj těla i ducha a vytvoření si pozitivního vztahu k vodě a sportu
 • Hodiny jsou zpestřovány nejrůznějšími hrami a štafetami
 • Výuka je pro děti poutavá a zajímavá

 

Zdokonalovací kurzy

 • Cílem kurzu je, aby si děti osvojily základy minimálně 3 plaveckých způsobů
  • Znak
  • Prsa
  • Kraul
 • Postupně je možné rozšířit o plavecký způsob delfín
 • Další plavecké dovednosti - obrátky, starty, …
 • Důraz je kladen na harmonický rozvoj těla i ducha a vytvoření si pozitivního vztahu ke sportu
 • ,,Tréninky" jsou zpestřovány nejrůznějšími hrami a štafetami
 • děti učí dobrému sportovnímu chování (fair play)

 

Kondiční plavání

 • Pohyb ve vodě napomáhá odstranění různých nedostatků vad držení těla
 • Při plavání je lidské tělo nadlehčováno, tím je odlehčován podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby.
 • Plavání posiluje zádové svalstvo udržující správné zakřivení páteře.
 • Pobyt ve vodě a aktivní cvičení příjemně unavuje
 • uvolňuje a mimo jiné i podporuje chuť k jídlu.
 • Důraz je kladen na harmonický rozvoj těla i ducha
 • vytvoření si pozitivního vztahu k vodě.