Betynka

Co je miniškolka Betynka

 • věk dětí 1-7let (po domluvě mladší či starší) – smíšené skupiny
 • možnost návštěvy 1-5 dní v týdnu
 • rodinné a přátelské prostředí
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • úzká spolupráce s rodiči dítěte
 • velmi pestrý program
 • výlety či návštěvy různých akcí
 • každodenní výuka zábavnou formou

 

Desatero hodnot, které jsou pro nás důležité a které v naší Miniškoličce vyznáváme:

 1. Každé dítě je pro nás jedinečné. Všechny organizované činnosti jsou prováděny nenásilně, dle zájmů a schopností dítěte. Snažíme se o partnerský přístup k dětem a respektujeme jejich vývojové rozdíly a individuální potřeby.
 2. Podporujeme a vedeme děti ke správným hygienickým návykům (používání WC, umývání rukou, používání kapesníku atp.)
 3. Učíme děti samostatnosti a sebeobsluze (při jídle používání lžíce a u starších dětí příboru, kultuře při stolování, při oblékání, vyprazdňování, hře atd.)
 4. Při stolování podporujeme samostatnost, nenutíme do jídla, ale snažíme se dětem nabídnout vše k ochutnání, vedeme je k zásadám správné výživy, pitnému režimu,..
 5. Učíme se správným komunikačním dovednostem (povídat si nejen s vrstevníkem, ale i s dospělým, učit se vyprávět, poděkovat, požádat, pozdravit, omluvit se, vyjádřit empatii, ocenit svou práci, a i práci druhého).
 6. Učíme se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si v kolektivu, navzájem si půjčovat věci a vážit si jich.
 7. Děti chválíme, čímž je motivujeme k další činnosti a kladně působíme na rozvoj a zdravé sebevědomí dítěte.
 8. Pobýváme velmi často venku a snažíme se zvykat na různé počasí, tím se otužujeme a upevňujeme zdraví dětí. Učíme se chodit po chodníku ve dvojicích, přecházet cestu a také pravidlům bezpečnosti při pobytu venku.
 9. Naším cílem je uvolněné, spokojené a šťastné dítě. Jedině tak se může věnovat hře, učení a svému dalšímu rozvoji.
 10. Dítě, které od nás odchází, bude ideálně připravené na vstup do ZŠ, popřípadě přestup do MŠ.