Betynka

Denní program

            Program je rámcový. Přizpůsobujeme jej věku a schopnostem dětí.

Takto přibližně vypadá náš den.

 

08:00 – 09:00

(dle dohody)

otevření MŠ
příjem dětí
pitný režim
spontánní hry, činnosti a pohybové aktivity dětí
rozvíjení podnětů nabízených učitelkou – individuální a skupinové

09:00– 09:15

rozcvička, prvky jógy, relaxace
pohybové hry

09:15 – 09:30

hygiena
svačina

09:30 – 10:00

sdílení prožitků, vytváření námětů pro konkrétní činnosti dětí

seznamování s AJ
písnička
řešení problémových otázek
společná psychomotorická či pohybová hra
básnička
kreslení, malování, vystřihování, modelování atp.

10:00 – 11:45

Hrajeme si venku, procházíme

11:45 – 12:15

hygiena
oběd
hygiena + ústní hygiena

12:15 – 14:30

pohádka
odpočinek – respektujeme individuální potřebu spánku

 vstávání průběžně dle potřeb dětí
práce s dětmi předškolního věku

14:30 – 15:00

hygiena

svačina

15:00 – 16:00

(do 17:00

dle dohody)

hygiena
hravé aktivity dětí
individuální dokončování pracovních činností
pobyt venku

předávání dětí rodičům – dle zájmu individuální hra dětí s rodiči,

setkávání rodičů